0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Tag

utbrändhet
hitta ditt lugn
Coaching mot stress Stressen kommer alltid att finnas ändå. Det hjälper inte att säga: stressa mindre, koppla av. Det bästa sättet att försvara sig mot stress är att lära sig att hantera den. Så här funkar vi Hjärnans primära funktion är överlevnad. Därför ser den till att du uppmärksammar alla eventuella faror, pinsamheter, brister, oklarheter...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.