0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Företagscoaching är en medveten investering i medarbetarnas välmående och företagets utveckling. Konkurrenskraftiga organisationer behöver ha medarbetare med ett dynamisk mindset som antar utmaningar. För att hitta nya lösningar behöver vi tänka på ett nytt sätt.

Tillsammans mot mål

Företagscoaching

Vad är coaching?

Enligt den Internationella Coach Federationens  (ICF) definition:  Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Som företagscoach hjälper jag individer att skrapa av belägringar på tankeprocesser och tänka i nya perspektiv och nya banor för att kunna anta arbetsuppgifter med större självförtroende och uppnå högre tillfredställelse och glädje.

Vi bryr oss om vad vi stoppar i våra kroppar eftersom det påverkar vårt välbefinnande och vår prestation. Men det är väldigt få av oss som är medvetna om hur våra tankar påverkar våra handlingar. Och hur våra handlingar formar våra vanor.

Därför fungerar det

En förändring kommer inte av sig själv. Vi kan få motivation till att göra en förändring, men efter några försök ger vi upp, därför att våra hjärnor är programmerade på att spara energi och väljer helst det som känns lätt, enkelt och ger snabb belöning. Vi kan även känna känslomässigt motstånd mot det som vi borde göra, mot det som är komplext, tidskrävande och inte ger några belöningar på kort sikt. Därför behövs det hjälp på vägen av en coach som ankrar och tydliggör mål, handlingar och motivation. 
Processen upplevs som ett dynamiskt skapande av egen navigeringskarta mot målen.

Hur går det till?

Det finns olika upplägg och vägar man kan gå. Ett coachsamtal brukar vara i cirka 60 minuter och kan bokas från en gång i veckan till en gång i månaden. 
Individuell coaching kan ske både i fysiskt möte och via telefon.

Detta får du
– Ett sätt att hitta din egen väg till målet
– Ett högre livskvalité genom att optimera tiden och göra det du verkligen vill göra

– Förbättrad kommunikation med andra, men framförallt med dig själv
– Lyft i din personliga utveckling och förverkligande av dina mål och drömmar

De resultat du har idag speglar den nivå som du har uppnått, ett högre resultat kräver mer engagemang och vilja av dig. Den tid du investerar i dig själv och tillsammans med din coach är ovärderlig med tanke på den tid du sparar genom att slippa alla omvägar och fallgropar på vägen.

Referenser

Det enklaste sättet att nå sina mål är att ta hjälp av en coach. Inom idrottsvärlden är det helt naturligt men i affärslivet kanske ännu inte så vanligt. Men att ha någon utomstående som ifrågasätter och hjälper en att tänka rätt, ge feedback och ställa utmanande frågor hjälpte mig att bättre förstå ur jag bör tänka.
Marina hjälpte mig med verktyg och metoder för att formulera mina mål och min väg dit. Jag ger henne härmed mina varmaste rekommendationer.

Stefan Nilsson
Solutions Architect at Orango AB

Otroligt givande coachning med mycket bra frågeställningar och härlig positiv energi!

Christoffer Pantzar
CEO/Partner at JS Energi

Vi vänder oss till individer, grupper, företag och organisationer i såväl offentlig verksamhet som i det privata näringslivet. Coaching kan användas för att utveckla bättre hälsovanor, minska stressen, öka produktivitet och utveckla färdigheter i att planera, organisera och samordna.

Intresseanmälan

Vill du veta mer?
About the author