0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Presentation av företagscoaching

Presentation av Företagscoaching NewExpansion

Företagscoaching förebygger ohälsa, minskar sjukskrivningar, ökar effektivitet i verksamheten och utvecklar gott medarbetarskap.  Idag får jag hålla i en 10-minuters presentation på ett BNI- frukostmöte i Helsingborg. Det finns ett 40-tal representanter från olika företag på varje möte. Tempot är högt och varje företag gör en hiss-pitch på 60 sek. Det gäller att hänga med i svängarna och ställa in fokuset på att se möjligheter.

Våra insatser förebygger ohälsa

I fjol publicerade forskningsrådet Forte, på uppdrag av regeringen en vetenskaplig översikt över sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Resultat var alarmerande: Antal sjukfall med psykiska diagnoser, där akut stressreaktion var den vanligaste, ökade med hela 48% mellan 2012 och 2014. Därmed motsvarar nu psykiatriska diagnoser 40% av alla sjukfall.
En omfattande studie från Nordiska ministerrådet (2014) visade på en tydlig koppling mellan förbättrad arbetsmiljö och förbättrad produktivitet. Den som mår bra på jobbet jobbar bättre.

Genom forskningens meta -analyser och undersökningar har vi redan stenkoll på vad det är som skapar god kommunikation, måluppfyllelse, motivation, innovation men vi brister i förmåga att applicera den kunskap i arbetslivet. Företagscoaching ger möjlighet att förankra dessa kunskaper på individnivå och hjälper människor att utnyttja sina kompetenser och förmågor fullt ut.

Företagscoaching hjälper de som vill ha förändring inom nya utmaningar i karriären, utveckling i ledarskapsrollen, gott medarbetarskap, resursstarka relationer, personligt ansvar, anti-stress, optimering av egna resurser och effektivitet.

Executive coaching

Klienter i ledande positioner fattar dagligen viktiga avgörande beslut för de själva och deras företag. Varken vi själva eller livet är statiskt, allting är en process. Det enda vi kan sträva efter är ett tillfälligt beslut, baserat på en ”objektiv ovisshet”. Allt är i rörelse, allt påverkar vartannat, allt är en enda gigantisk process. Vi måste välja utan garantier, utan att veta hur våra val kommer att samspela med andras beslut och med naturens oförutsedda krafter.

Som ledare behöver du ofta fatta snabba beslut i stunden. Och om du väljer utifrån din innersta övertygelser,  din innerlighet, så kommer du så nära sanningen som det går. Dessutom kan du med samma förmåga i efterhand värdera effekterna av de beslut du har tagit och eventuellt korrigera. För varje beslut du tar, för varje omvärdering du gör, får du en allt tydligare bild av dig själv och allt annat som existerar.

About the author