0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Effektiv kommunikation

Kommunikation är nyckel till djupare samhörighet.

Lyssna för att förstå

Ofta, när vi stöter på problem eller delar våra tankar, är vår första reaktion att snabbt erbjuda lösningar. Det är som om vi lyssnar för att svara istället för att förstå, och det kan ibland hindra oss från att skapa riktig samhörighet. Jag inser att jag själv ibland har fallit i fällan att lyssna för att ge svar istället för att verkligen förstå. Men här är något jag har lärt mig – genom att ändra vårt lyssnande till att förstå, genom att bekräfta det vi hör, uppfattar, och känner, skapar vi en djupare samhörighet. Lösningarna kommer naturligt när vi först connectar på en djupare nivå. Så, nästa gång vi står inför en situation där någon delar sina tankar eller utmaningar, låt oss fokusera på att lyssna och spegla det vi uppfattar innan vi snabbt erbjuder lösningar eller delar våra egna argument. Genom att skapa den här typen av utrymme för förståelse kan vi verkligen stärka våra relationer och öka vår samhörighet.

Att förstå vårt bidrag

Hur blir vi egentligen medvetna om vårt bidrag i våra interaktioner? Många gånger agerar vi impulsivt, utan att riktigt tänka på hur våra handlingar påverkar tonen och kvaliteten på våra diskussioner. Det jag har upptäckt är att genom att bli medvetna om vårt individuella bidrag blir vi faktiskt nyckelspelare i att skapa en atmosfär av samarbete och tillväxt. Men hur gör vi det? Ett första steg är att ta ett ögonblick för självreflektion. Innan vi hoppar in i en diskussion eller delar våra åsikter, låt oss reflektera över vilken påverkan våra ord och handlingar kan ha på gruppen. Är det konstruktivt? Främjar det en positiv atmosfär? Det andra steget handlar om att vara uppmärksamma på andras reaktioner. Hur påverkas gruppen av det vi säger eller gör? Är tonen i diskussionen positiv eller finns det tecken på oenighet och missförstånd?

Slutligen, låt oss vara öppna för feedback. Ibland är det svårt att se vårt eget bidrag klart. Vi uppfattar situationer från egna perspektiv. Genom att vara mottagliga för feedback och att aktivt söka förståelse för hur vårt agerande påverkar gemenskapen. 

 

About the author