0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

maj 31, 2021
HR – artikel   Hur kan vi arbeta med jämställdhet i organisationen HR-partner  som samtalsledare utvecklar samarbete och integrerar jämställdhetsarbete på ett naturligt sätt i organisation. Problem som grundar sig i ojämställdhet är svåra att definiera. Därför behöver vi spegla problemet i organisationens mål och värderingar. Vi behöver betrakta problem ur ett helhetsperspektiv och låta medarbetare...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.