0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Day

mars 10, 2018
ICA satsar på medarbetarnas välmående.
Spännande besök på ICA idag! Friska och välmående medarbetare är den viktigaste resurs på ICA. Produktionen är automatiserad till tusan men Människan är fortfarande oersättlig och i högsta grad viktig.  Utan friska, engagerade och motiverade medarbetare står produktionen stilla. Det är ingen lyxvara att satsa på förebyggande friskvårdsarbete utan en nödvändighet för att minska sjukskrivningar och...
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.