0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Om utveckling i Öresundsregionen

Den framtida utvecklingen i Öresundsregionen är tema på frukostseminarie Nordea Masters -2017

Frukostseminariet på partnerlounge på Barsebäcks Golf och Country club samlade några av landets mest intressanta näringslivsprofiler. De delade generöst av sina tankar om den framtida utvecklingen i Öresundsregionen. Det finns möjligheter, behov och efterfrågan! Den viktigaste slutsats jag drar är att människor är och förbli den starkaste resurs i företagen.

Summering:

Öresundsregionen står i dag för en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. I dag bor nära fyra miljoner personer här.

  •  År 2070 beräknas befolkningen ha ökat med en miljon invånare.
  • Det behövs 500 000 nya bostäder och 500 000 nya jobb.
  • Fortsätta satsningen på kommunikationssystem med flygplatsen i Köpenhamn som samlingspunkt.
  • Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor är en fråga om överlevnad för företagen. Dessutom är det ett sätt att skaffa sig fördelar gentemot  konkurrenter.

Företagscoaching

Som företagscoach tänker jag på människor som starkaste resurs i företagen. Företagsledningen brukar inte sakna kunskaper om hur de ska ta hand om personalen utan  oftast brister de i förmågan att applicera dessa kunskaper i vardagen.

Ett enkelt sätt att optimera de personliga resurser är att ge uppskattning.

Rent fysiologiskt stimulerar uppskattning det kreativa tänkande. Den är nödvändig för att få hjärnan att fungera optimalt. Desto mer kritiska tankar vi tänker desto mindre tillström av blod till hjärnan. Uppskattningen berör hjärtat och dess 40 000 neuroner. Den stabiliserar hjärtat och stimulerar tänkande.

Människor tänker bättre när de uppskattas och sämre när de kritiseras. Att peka på fel och brister får  inte oss att bli bättre utan blockerar de mentala förmågorna. Det som funkar är att se människornas styrkor, se objektivt på vad som fungerar bäst och bygga på det. När vi ger uppskattning pekar vi på styrkorna  och när vi verkligen vet hur bra vi är då kan vi tänka kreativt om vad vi kan göra för att bli bättre.

 

About the author