0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Samtal i kris

Samtal i krisläge

Samtal i kris är oundvikliga och nödvändiga. Då det är inte alltid självklart hur man ska bemöta varandra när vi går igenom tunga tider, behöver förstå att vi reagerar olika på kris. Samtidigt säger forskning att en sak är dock säkert att vi behöver uppmärksamma och bemöta varandra.

Hantera känslor

Man skiljer på kognitiv och affektiv empati.  Med kognitiv empati menas att vi rent intellektuellt kan sätta oss in i en annan människas situation och med affektiv empati menas att vi även kan sätta oss in i en annan människas situation och dela andras känslor. Det bästa är en balans mellan dessa båda känsloyttringar, där man har förmåga till inlevelse, men samtidigt inte ”riskerar” att bli ”uppäten” och exploaterad av andra människor.

Utmaningar

Det oftast förekommande misstag många gör är att de börjar berätta egna sorgliga upplevelser, minnen och förluster. Det hjälper inte den drabbade. Risken finns att man belastar den drabbade med sina egna bördor eller ”jämför” varandras smärta.

Våra grundläggande behov för att vara sedda, hörda och bekräftade är samma för alla människor oberoende av kulturer och stilar.  Ett enkelt sätt att tillgodose dessa behov är att lyssna aktivt.

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnade har en terapeutisk, lugnande effekt. Det innebär att vi noggrant följer den berättandes spår och med hjälp av stödjande kommunikation får den andre att berätta mer.  På så sätt blir individen medveten om sin egen situation. Detta i sin tur ger möjlighet att välja ett förhållningssätt och se efter lösningar. Att veta att någon ägnar en hela sitt odelade intresse och att man i lugn och ro får lägga fram hela sin historia eller syn på saken känns oerhört befriande.

 

Samtal i kris

Pågående krig i Ukraina skakar om oss alla. 

Vi drabbas av oförutsägbara händelser och våra medarbetare behöver stöd i svåra tider. 

Vi erbjuder professionella samtal i krisläge. 

Kontakta oss 

About the author