0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Tag

IT
NewExpansion på inspirerande föredrag på Nerdklubben
NewExpansion deltar på Nerdfesten i Helsingborg. En fantastisk kväll med  spännande föredrag, god mat och härlig gemenskap. Branschens främsta IT – experter guidar till bättre e-säkerhet och slagkraftigare marknadsföring online på Nerdklubben   
Read More

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.