0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

NLP utbildning i London

Inspirerande utbildning i London med Richard Bandler och Paul McKenna – experter inom NLP – träning och hypnos.

NLP – Neuro – Linguistic Programmering är ett effektivt verktyg för att hantera vårt inre tillstånd och kunna förflyta oss snabbare i önskat emotionellt läge där vi kan stanna kvar längre.

Vi skulle kunna sammanfatta grundfilosofin med tre nyklar:

  1. Vi tolkar verklighet som det ser ut från vårt perspektiv. Det finns alltid flera sätt att se och tolka.
  2. Vi behöver välja det mest konstruktiva och positiva sätt för oss att se på verklighet. När vi gör det tillräckligt ofta gör vi positivt tänkande till en vana istället för ett val.
  3. Vår förmåga att utforska världen med nyfikenhet och vilja att lära oss gör livet till spännande äventyr istället för en kedja av problem som ska överlevas.

Oavsett vilka yttre förändringar vi genomför förändras inte vårt liv om vi inte förmår tolka dem i positiv anda. Ingenting, vare sig det rör sig om människor eller händelser, är helt och hållet positivt eller negativt – det är bara vårt sätt att tolka dem i vårt sinne som betyder något.

Hypnos använder koncentration på ett begränsat område kombinerat med ökad dissociation från allt annat som en ingång till det alternativa medvetande tillstånd. Samtidigt kan perceptuella förändringar inträffa, t ex att man plötsligt ser golfhålet mycket större vilket blev lättare att träffa. 

About the author