0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Certifierad coach

Certifierad coach

Certifierad PCC coach!

Avklarad certifierad coachutbildningen. Jag känner enorm tacksamhet och ansvar inför möjligheter som öppnar sig. En fantastisk förmån och utmaning både till mig själv och mina coachklienter. Jag slipar mina coachande kompetenser och fyller på min verktygslåda. Jag vågar ta ut svängande, litar på min intuition, känner in djupare och ser klarare. Certifierad coach är en merit som stärker mig i mina uppdrag.

Samtidigt blir ICF definition av coaching mer tydligare för mig.

Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling – på det personliga och det yrkesmässiga planet – genom bland annat medvetandegörande, motivation och ansvarighet.

Coaching bygger på fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper, och använder färdigheter och metoder för att fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt.

En coach hjälper bland annat fokuspersonen att utforska och bli medveten om sina tankar, känslor, värderingar och färdigheter samt sitt eget mål och beteende, sin egen kunskap och motivation. Ofta är vi inte medvetna om vad vi menar, tänker, känner, kan eller gör. Ett syfte med coaching är att hjälpa fokuspersonen att utforska dessa element på ett mer medvetet sätt.

Vi ser inte världen som den är utan som vi är eller som vi blivit betingade att se. Varje människa är sin egen projektor. När vi samtalar med andra om vad vi ser, beskriver vi egentligen oss själva och våra varseblivningar. När andra människor är oense med oss tror vi gärna att det är något fel på dem.

Ju mer medvetna vi är om våra sätt att se världen desto lättare har vi att lyssna på andra och vara öppna för deras tankar och funderingar.

Öppenhet är grunden för skuldfritt samarbete! Läs mer här

Länken 

 

 

About the author