0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
Professionell coaching på arbetsplats

Coaching

Coaching Personligt ledarskap 12 veckors program.

Life Vision 360 grader går ut på att  kartlägga alla områden i individens liv: Hälsa och fysik, Skriva- producera, Karaktär, Andlighet, Relationer: partner, barnen, socialt liv; Karriär, Finanser.

Vidare arbetar vi igenom alla områden med fyra frågor: 1. Vad tror jag? Vad är mina dolda värderingar? Mina värderingar formar mitt beteende och formar mitt liv. 2. Vad vill jag? Detaljrikt, konkret, från mitt Högre Jag. 3. Varför vill jag det? Vad får jag om jag nå det och vad går jag miste om  jag inte nå det? 4. Vad behöver jag göra för att nå dit?

I coachande samtal fokuserar vi på styrkor och möter utmaningar med mod. Oftast har vi våra egna begränsningar som t ex tvivel, osäkerhet, otydlighet i oss själva. När vi blir medvetna om våra svagheter då kan vi göra något åt det.

Framgång är inte ett tillfällighet utan kräver viljestyrka, entusiasm och aldrig ge upp mentalitet. Men om vi är inte medvetna om vad vill behöver rikta vårt fokus på då kommer vi arbeta hårt utan resultat.

 

 

Inspirationsföreläsningar

Föreläsningar

Inspirationsföreläsningar

Jag vill ge en upplevelse utöver det vanliga och öka välmående på både kort och lång sikt. Det blir inspiration, motivation och tips och tricks med tydliga och konkreta verktyg för hur man leder och lyfter sig själv.

Vi lär oss att hantera och behålla fokus inför varje prestation. Vi går också igenom förutsättningar för att behålla stabilt mindset som gör det möjligt för att träna mental – och fysisk uthållighet. Vi går igenom olika stressorer och strategier för att hantera stress.

Det är en givande föreläsning för dig som privatperson eller företag som står inför en förändring, utmaning eller som söker efter ett rejält lyft.

Några punkter ur föreläsningen:

•Fokus – Öka ditt välmående, på kort och lång sikt.
• Modernt självledarskap – 3 steg för att ta fullt ansvar för ditt liv
• Hantera  motgångar, surdegar och energitjuvar.
• Kraften i goda relationer
• 5 beprövade vanor för ökad motivation och arbetsglädje.
• Framstegsmetoden, Steg för steg, hur du gör för att Gå från ord till handling.

 

 

Alternativa medvetande tillstånd

Meditationer

Meditationer

Den inre synen är vår förmåga att förstå vår inre värld på ett djupare plan, medan den yttre synen är sinnets förmåga att se omvärlden och att stämma av sinnet mot de situationer som uppkommer i livet. Båda synsätt är viktiga för vår andliga och mentala utveckling. 

Den yttre världen är de andra människor och situationer vi ser omkring oss, medan vår inre värld är våra tankar, känslor och emotioner om den. Genom att investera tid i vår inre värld kan vi forma våra liv, öka kreativitet, träna på lösningsorienterat mindset, hitta inre lugnet och harmoni.

De processer som tränas är tankar, inre bilder (självbild, målbilder), attityder och det ”inre klimatet” (känslor och reaktioner) och målet är ett liv med hög livskvalitet, där man fungerar och mår bra.

 

 

Det finns mer att förstå, utforska, utveckla, beundra!