0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Kvinnor efter skilsmässa

A lifetime without Love is of no account 

Love is the Water of Life

Drink it down with heart and soul 

 

Rumi
Ditt nya jag i ditt nya liv

Metod

 Metoden bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning

Kvinnor är mer sårbara och känner oftast större ansvar och skuld efter skilsmässa. I samtalen arbetar vi oss igenom följande område:

  • Riva ner för att bygga upp. Vi jobbar för att avsluta det förflutna, släppa taget och frigöra sig från skuld.
  • Allt har ett pris. Vi tittar på självbilden, själen och längtan.
  • Acceptera, genomföra och se efter nya lösningar. Vi tränar på förmågan att lösa problem och övervinna utmaningar.
  • Framtidsbild och mål. Vi utforskar drömmar och skapar målbilden.
  • Du är aldrig tillbaka på rutan ett. Vi tittar på utvecklingstrappa och lär oss att hantera motgångar.
  • Självsäker men inte självupptagen. Vi tränar på att hantera stress och bejaka sig själv.
  • Mål och mening i ditt nya liv. Vi skapar det nya livet och arbetar med strategier för att leva det.
  • Att fatta beslut är vägen framåt. Vi tränar på att fatta beslut som öppnar upp nya möjligheter.

Kvinnor efter skilsmässa behöver mer tid för att bygga sig själv och sitt nya liv. 

Referenser

Jag sökte Marinas hjälp när jag var i en tuff livskris, pga en separation. Jag mådde riktigt dåligt och visste inte hur jag skulle hitta tillbaka till livet och livsglädjen.
Marina har hjälpt mig hitta verktyg för att dels hitta tillbaka till mig själv men även för att tänka ” rätt tankar” som påverkar mig positivt i min resa till en bättre självkänsla. Jag har genom mina Coachingsamtal och meditation lärt mig hitta ett annat sätt att kunna vara medvetet närvarande, att acceptera samt ett lugn som jag tidigare inte känt. Jag tror oavsett om man hamnar i en livskris eller ej är Marinas coachning ett fantastiskt sätt att lyssna på sin inte röst och lära sig att leva här & nu”

Kvinna 40 år

Första steget mot förändring

Du håller ditt öde i din hand

Om Marina NewExpension

Vi erbjuder professionell coaching enligt Internationella Coach Federationens kriterier. Klientens val av förändring står i fokus för samarbete. Samtalen kan ske både i fysiskt möte och via skype och telefon.