0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

Företagscoaching

Företagscoachning reducerar stress och förebygger ohälsa.

När de yttre påfrestningar ökar och vi upplever stress. Då har vi bland annat svårare att varva ner och koppla av. Därför är nödvändigt för oss att  hitta egna verktyg för att kunna upprätthålla balansen även i pressade situationer. Om vi inte kan möta medarbetarnas olika behov av stöttning i god tid utvecklar de negativa beteendemönster som blir svåra att förändra sedan.

Företagscoachning är ett utmärkt verktyg för att arbeta med företagshälsa proaktivt. De individuella coachande samtal stärker individens tilltro till egen förmåga på att skapa positiv förändring i sitt välmående. Att ge sig själv goda förutsättningar för att hantera stress är varje individs rättighet och skyldighet. Goda förutsättningar i form av kost, träning, sömn och mentalträning.

Välmående byggs av en kedja av aktiva val.

Frågor som: Vad är det viktigaste idag? Vad är hållbart på lång sikt? Hur tar jag hand om mina energiresurser? Dessa frågor bygger grunden för ett sunt förhållningssätt till sig själv och omgivning. Därför fokuserar coaching på att utveckla god självkännedom och förmåga att kommunicera på ett öppet och ärligt sätt.

Det är föredömligt med företag som Erelko som satsar på sina medarbetarnas välmående.

 

About the author