0709-212920 coach@marinanewexpansion.se

NLP utbildning i London

Inspirerande utbildning i London med Richard Bandler och Paul McKenna, som är experter inom NLP – träning och hypnos.

NLP – Neuro – Linguistic Programmering är ett effektivt verktyg för att hantera vårt inre tillstånd och kunna förflyta oss snabbare i önskat emotionellt läge där vi kan stanna kvar längre.

Vi skulle kunna sammanfatta grundfilosofin med tre nyklar:

  1. Vi tolkar verklighet som det ser ut från vårt perspektiv. Det finns alltid flera sätt att se och tolka.
  2. Vi behöver välja det mest konstruktiva och positiva sätt för oss att se på verklighet. När vi gör det tillräckligt ofta gör vi positivt tänkande till en vana istället för ett val.
  3. Vår förmåga att utforska världen med nyfikenhet och vilja att lära oss gör livet till spännande äventyr istället för en kedja av problem som ska överlevas.
About the author