0709-212920 coach@marinanewexpansion.se
hitta ditt lugn

Coaching mot stress

Stressen kommer alltid att finnas ändå. Det hjälper inte att säga: stressa mindre, koppla av. Det bästa sättet att försvara sig mot stress är att lära sig att hantera den.

Så här funkar vi

Hjärnan är konstruerad att stressreaktionen utlöses när vi känner oss hotade eller när kroppens signaler indikerar att situationen är så belastande att kroppens reservkrafter behöver mobiliseras. Stressnivå skiljer sig mellan olika personer till och med i samma situationer. Orsaken är att stress inte automatisk framkallas av yttre faktorer. Det avgörande är hur man tolkar situationen.

Forskning har visat att om man är otrygg och osäker reagerar man mycket oftare med stress – det behövs mycket mindre för att man skall känna sig hotad eller känna att man inte behärskar situationen. Graden av inre trygghet, så kallad “emotionell grundtrygghet (EGT)” har visat sig vara den viktigaste faktorn som avgör stresstolerans. EGT är som en känslomässig “bakgrundsfärg” som präglar hur man tolkar sin situation. Ju mer denna bakgrundsfärg präglas av osäkerhet och otrygghet, desto mer är man benägen att tolka sin situation som hotande eller övermäktig och därmed stressande.

Coaching är reflektion med kartläggning och målsättning

Stress kommer från inre dissonans mellan vad vi vill och vad vi åstadkommer. Vi kan bara vara tillfreds när vi är överens med oss själv. Det funkar inte att skriva listor, samla, sortera, organisera, revidera med mera. Vi glömmer ofta bort variabler som tid, energi, kontext. För att komma dit vi vill behöver vi  förstå var vi är.  Coach hjälper individen att förstå var den är just nu, granska nuvarande situation och bestämma sig vad som är sant i överenskommelse med egna värderingar, åtagande och mål.

 

Det du gör motstånd mot det håller dig fast.

Du kan inte förbättra något om du inte förstår vad som håller dig fast.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta mig

Vill du veta mer?
About the author